Tím Halo Infinite pracuje na pridávaní zoznamov skladieb Fiesta, SWAT a FFA

^