Rozdiely medzi testovaním jednotiek, testovaním integrácie a funkčným testovaním

^