Funkčné testovanie vs. Testovanie výkonu: Malo by sa to robiť súčasne?

^