Rozdiel medzi počítačom, klientskym serverom a webom

^