Čo je to testovanie typu klient-server a web a ako testovať tieto aplikácie

^