Gloomhaven dostane potrebnú výučbu včas na predaj Asmodee's Steam

^