Statické testovanie a dynamické testovanie - rozdiel medzi týmito dvoma dôležitými testovacími technikami

^