Prepojená dátová štruktúra zoznamu v C ++ s ilustráciou

^