Štruktúra dát dvojnásobne prepojeného zoznamu v C ++ s ilustráciou

^