Štruktúra dát prioritného frontu v C ++ s ilustráciou

^