Dátová štruktúra kruhového prepojeného zoznamu v C ++ s ilustráciou

^