Spock pre integráciu a funkčné testovanie so selénom

^