Testovanie na základe dát alebo parametrizovanie pomocou Spock Framework

^