Hovorí sa, že GameStop organizuje amiibo udalosť 8/8 pre Duck Hunt, Game and Watch a R.O.B. (Update)

^