Eye of Typhoon dostane severoamerické vydanie na PC a... 3DO

^