Európa získava vydanie Demon's Souls Black Phantom

^