Vnútorný spoj vs Vonkajší spoj: Presný rozdiel s príkladmi

^