C Vs C ++: 39 Hlavné rozdiely medzi C a C ++ s príkladmi

^