Sakurai opakuje, že nemá naliehavú potrebu pestovať konkurenčnú scénu Super Smash Bros s Ultimate

^