Vaša konečná voľba Mass Effect 3 nebude mať vplyv na Andromedu

^