Rozdiel medzi uhlovými verziami: Angular Vs AngularJS

^