Nástroj na testovanie uhlomera pre komplexné testovanie aplikácií AngularJS

^