Testovanie záťaže pomocou LoadUI - bezplatný a otvorený nástroj na testovanie záťaže

^