Unixový príkaz na triedenie so syntaxou, možnosťami a príkladmi

^