Príkaz Tar v systéme Unix na vytváranie záloh (príklady)

^