Smernica AngularJS s našim prvým príkladom AngularJS

^