Výukový program AWS Elastic Beanstalk pre nasadenie webovej aplikácie .NET

^