Výukový program SVN: Správa zdrojového kódu pomocou subverzie

^