Čo je testovanie účinnosti a ako merať účinnosť testu

^