Čo je to testovanie gama? Fáza záverečného testovania

^