Vývojár LEGO Skywalker Saga pridal záludný odkaz na Xenoblade

^