Ako môže tester uvažovať ako koncový používateľ?

^