Testovanie softvéru je o mysli a očiach, nie o dlhoročných skúsenostiach!

^