Fázy, metodiky, proces a modely SDLC (životný cyklus vývoja softvéru)

^