Testovanie overenia e-mailu: Ako otestovať e-mailovú funkčnosť aplikácie

^