Analýza výsledkov a správy o výsledkoch testu - testovanie záťaže pomocou nástroja LoadRunner

^