Zarya Overwatch sa chystá urobiť hrdinu v Heroes of the Storm

^