Výukový program Mockito: Rámec Mockito pre simuláciu pri testovaní jednotiek

^