Príručka hráča EarthBound je k dispozícii online pre tých, ktorí sa sem dostanú tento víkend

^