Za Zelené pondelok je v predaji veľa regulátorov DualShock 4

^