Crackdown 3 vyzerá, že sa spustí s dvoma samostatnými zoznamami úspechov

^