Axiom Verge je na PC relatívne rovnaký, s jednou užitočnou aktualizáciou

^