Premenné VBScript: Ako deklarovať a používať premenné - VBScript Dim

^