Polia VBScript: Používanie funkcií polí DIM, REDIM, Split a Ubound Array

^