Parametrizácia údajov JMeter pomocou užívateľom definovaných premenných

^