Pole objektov v Jave: Ako vytvárať, inicializovať a používať

^