Java Array - Deklarovať, vytvoriť a inicializovať pole v Jave

^