Generické pole Java - Ako simulovať generické polia v prostredí Java?

^