Pán Freeze konečne dostane helmu s aktualizáciou Injustice 2 z júna

^