Podmienené príkazy VBScript: VBScript If, ElseIf, výber malých a veľkých písmen

^